ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

Μεταξοτυπία

Η ανάγκη αναπαραγωγής εικαστικών σχεδίων για θρησκευτικούς και τελετουργικούς σκοπούς, ώθησε στη δημιουργία της τεχνικής των διάτρητων προτύπων (stencil) με τη χρήση βούρτσας επίχρισης. Το 17ο αιώνα στην ανατολική Ασία, η ενίσχυση της διάτρητης επιφάνειας με στιβαρό και ακριβές πλέγμα ινών επάνω σε άκαμπτο πλαίσιο (frame) έφεραν τη ραγδαία εξέλιξη τεχνικής του stencil στα πρώτα στάδια της μεταξοτυπίας. Η μεταξοτυπία, μια καθαρά εικαστική διαδικασία, αποτέλεσε προνόμιο των καλλιτεχνών της ανώτερης κοινωνικής τάξης. Αργότερα με την ισχυροποίηση του εμπορίου αρχίζει η διάχυση της τεχνοτροπίας προς το δυτικό κόσμο μέσα από τους δρόμους του μεταξιού.
 

Το 19ο αιώνα συναντάται ο βιομηχανικός χαρακτήρας της μεταξοτυπίας που υιοθέτησε η δύση με εφαρμογές στην εκτύπωση υφασμάτων, ταπετσαριών, αφισών, ετικετών κτλ.

Στην αρχή του 20ου αιώνα ο Samuel Simon εφαρμόζει τη φωτογραφική αυτοτύπωση και με την επίστρωση ενός φωτοευαίσθητου ιξώδους υγρού (emulsion) αναπαράγεται το σχέδιο film πάνω στο μεταξωτό πλέγμα. Τα stencil περνούν στην ιστορία και αρχίζει πλέον η μαζική καλλιτεχνική παραγωγή με τη σύγχρονη μέθοδο της μεταξοτυπίας.

Σήμερα η ποιοτική αποτύπωση των χρωμάτων σε συνδυασμό με την αντοχή τους στο χρόνο καθιστούν τη μεταξοτυπία ως την πλέον αξιόπιστη εκτυπωτική μέθοδο.